FAW Trust 2020 Progress Report
22 December 2020

FAW Trust 2020 Progress Report

Even though the Covid-19 pandemic has caused major problems for grassroots football, across Wales, in 2020, we’ve still managed to grow the game. 

Our Huddle programme, for girls age 5-10, has enabled us to grow female football by nearly 1,000 and taken us closer to our ambitious target of 20,000 registered female players by 2024. 

Seven new 3G pitches have been created in Wales, which takes us closer to our target of 100 by 2024 and we've remained above our 2024 target for registered BAME players. 

Er bod pandemig Covid-19 wedi achosi problemau mawr i bêl-droed ar lawr gwlad, ledled Cymru, yn 2020, rydym wedi llwyddo i dyfu'r gêm o hyd.

Mae ein rhaglen Huddle, ar gyfer merched 5-10 oed, wedi ein galluogi i dyfu pêl-droed benywaidd bron i 1,000 ac wedi mynd â ni'n agosach at ein targed uchelgeisiol o 20,000 o chwaraewyr benywaidd cofrestredig erbyn 2024.

Mae saith cae 3G newydd wedi'u creu yng Nghymru, sy'n mynd â ni'n agosach at ein targed o 100 erbyn 2024 ac rydym wedi aros yn uwch na'n targed 2024 ar gyfer chwaraewyr BAME cofrestredig.

FAW Infographics-01.jpg