Vacancy - Show Racism The Red Card
25 November 2013

Vacancy - Show Racism The Red Card

We are seeking to recruit an Education Manager to join our campaign in Wales

We are seeking to recruit an Education Manager to join our campaign in Wales

Education Manager - WalesShow Racism the Red Card is an anti-racism campaigning and educational charity. Our aim is to combat racism through enabling role models, who are predominantly but not exclusively footballers, to present an anti-racism message to young people and society.

We are seeking to recruit an Education Manager to join our campaign in Wales.

The post is involved in managing and expanding the education work in Wales, developing partnerships and joint working initiatives.

35 hours/week
Salary - £24,892 - £27,323
6% pension (NJC Scale 29 – 32)

Applicant must have:
• At least two years experience in a similar role.
• Excellent computer skills.
• Excellent communications skills - written, telephone and inter personal.
• Commitment to anti-racism.
• Ability to meet specific deadlines under pressure.
• Ability to manage staff.
• Experience of planning educational activities.
• Experience of project management.
• Ability to deliver workshops and presentations.
• Experience of monitoring and evaluation.
• A Welsh speaker is desirable, but not essential

To apply for this position, please download the Job Description and Application Form below.

SRtRC offer good conditions of service including, flexible working hours, annual leave of 25 days rising with service plus bank holidays and a group pension scheme.

Closing date: Thursday 12th December 2013 at 5pm. Interviews will be held w/c 13th Jan 2014 in Cardiff

This post is funded by the Big Lottery.Gweithiwr Addysg – CymruElusen ymgyrchol ac addysgol yw Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth. Ein nôd yw ymladd hiliaeth trwy arddangos modelau rôl - pêl-droedwyr fel arfer - sy’n cynnig neges wrth-hiliol i bobl ifanc ac i gymdeithas.

Rydym yn dymuno recriwtio Rheolwraig/Rheolwr Addysg i ymuno â’n hymgyrch yng Nghymru.

Bydd disgwyl i’r person a apwyntir rheoli ac ymestyn ein gwaith addysgol yng Nghymru, yn datblygu partneriaethau a mentrau cydweithio.

35 awr/wythnos
Cyflog: £24,892 - £27,323 (Graddfa NJC 29 – 32)
Pensiwn 6%

Rhaid i’r ymgeisydd gael:
• o leiaf dwy flynedd o brofiad mewn swydd debyg
• sgiliau TG ardderchog
• sgiliau cyfathrebu ardderchog, yn ysgrifenedig, ar y ffôn ac yn bersonol
• ymroddiad i wrth-hiliaeth
• y gallu i gwblhau gwaith mewn amser a dan bwysau
• y gallu i reoli staff
• profiad o drefnu gweithgareddau addysgol
• profiad o reoli prosiectau
• y gallu i ddarparu gweithdai a chyflwyniadau
• profiad o fonitro a gwerthuso.
• mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ond ddim yn hanfodol.

Er mwyn ymgeisio am y swydd, lawrlwythwch y Swydd Ddisgrifiad a’r Ffurflen Gais isod.

Mae DyCCiH yn cynnig amodau gwaith da, gan gynnwys oriau gwaith hyblyg, 25 dydd o wyliau sy’n codi trwy wasanaeth, gwyliau’r banc a chynllun pensiwn grŵp.

Dyddiadcau: DyddGwener, 12ed o Ragfyr 2013, 5pm. Bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal ar y 13eg o Ionawr 2014, yng Nghaerdydd

Ariennir y swydd yma gan y Gronfa Loteri Fawr.