Merry Christmas - Nadolig Llawen
19 December 2013

Merry Christmas - Nadolig LlawenThe Welsh Football Trust would like to wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. Thanks to all those who continue to develop and support the game throughout Wales.

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrth Ymddiriedolaeth Bêl-Droed Cymru. Diolch I bawb sy'n gweithio I ddatblygu a chynorthwyo'r gêm yng Nghymru.


Leave your message below and share your Christmas wishes with those Involved in our National Game. Gadewch eich neges isod a rhannwch eich dymuniadau Nadoligaidd gydag eraill sy'n ymwneud â'n gêm cenedlaethol