Look out for a great new kids football TV show featuring our Technical Director Osian Roberts
2 January 2018

Look out for a great new kids football TV show featuring our Technical Director Osian Roberts

5pm Friday is Cic time in WalesA brand new series for all young football fans will kick off on S4C in the New Year.

Former Wales international footballer Owain Tudur Jones and presenter Heledd Anna will join forces to host the series, Cic, which will air every Friday at 5.05pm from 12 January 2018 on S4C’s Stwnsh service for children and young people.

Boom Plant, the production company responsible for Cic, has worked closely with the Football Association of Wales to create the series. Among the Wales stars appearing in the series are Joe Allen, Chris Gunter, Hal Robson Kanu, Gethin Jones, Natasha Harding, Angharad James, David Edwards and Wales Assistant Manager, Osian Roberts.

During the series, Owain and Heledd will explore other football-type activities before going head-to-head in Zorb Football, Foot Golf, Handball, Foot Darts and Paralympic sport Goalball.

The presenters will push their bodies to the extreme as they complete a football medical with one of Wales’ Physiotherapists and try their hands at refereeing.

“The series shows football from all angles and it’s a lot of fun,” explains Owain Tudur Jones, who has played for Swansea, Norwich and Inverness. “We’ve been around some of the biggest clubs in Wales and England – from Liverpool to Everton and Stoke to West Brom – to meet Wales’ star players. I love everything about football and there’s something for everyone on Cic.”

“There’s plenty of other items like fashion, gadgets, sketches and a lot of secrets and gossip from the Wales camp! One of the best filming days we had was playing Zorb Football! Owain didn’t hold back and I hate losing so it was a pretty tense battle,” adds Heledd, a regular contributor on Tag.

The pros give us their top tips on how they train, what are the best training techniques, how to protect the body, how to avoid injuries and how to recover, and which are the best and worst foods to eat to reach the top.

Cic also offers step-by-step guides to some leading tricks for footballers of the future with freestyler Ash Randall.

Each week Cic will profile youth football teams from all over the country and challenge their skills in a special kicking competition.

Cic - Every Friday at 5.05pm - Starts 12 January 2018

Mae’r gic gyntaf yn nesau wrth i S4C lansio cyfres newydd yn 2018 fydd yn cadw pob ffan pêl-droed ifanc yn hapus.

Cyn-bêl droediwr Cymru Owain Tudur Jones a’r cyflwynydd Heledd Anna yw wynebau Cic, sy’n dechrau ar ddydd Gwener, 12 Ionawr 2018 am 5.05yp fel rhan o wasanaeth Stwnsh i blant a phobl ifanc.

Mae Boom Plant, y cwmni sy’n cynhyrchu Cic, wedi cyd-weithio’n agos gyda Chymdeithas Bel-Droed Cymru i greu’r gyfres. Ymhlith sêr Cymru fydd yn ymddangos yn y gyfres mae Joe Allen, Chris Gunter, Hal Robson Kanu, Gethin Jones, Natasha Harding, Angharad James, David Edwards ac is-reolwr Cymru, Osian Roberts.Yn ogystal, fe fydd Owain a Heledd yn gosod ambell i her i’w gilydd ac yn cystadlu mewn gweithgareddau sy'n ymwneud â phêl droed bob wythnos fel Pêl droed Zorb, Foot Golf, Handball, Foot Darts a’r gamp Paralympaidd, Goalball.

Fe fydd y ddau’n cael prawf ffitrwydd i weld a ydyn nhw yn ddigon ffit i basio ‘medical’ pêl droed cyffredinol gyda ffisiotherapydd tîm Cymru ac yn cael tro ar fod yn ddyfarnwr.

“Mae’r gyfres yn dangos pêl droed o bob ongl ac mae’n lot o hwyl,” meddai Owain Tudur Jones, sydd wedi chwarae i glybiau fel Abertawe, Norwich ac Inverness. “Da ni’n mynd at glybiau mwya’ Cymru a Lloegr – o Lerpwl i Everton a Stoke i West Brom – ac yn cyfweld â sêr timau pêl droed ymhobman. Dwi wrth fy modd efo bob dim yn ymwneud â phel droed ac mae yna rywbeth i bawb ar Cic.”

“Mae ‘na ddigon o amrywiaeth eitemau gwahanol fel ffasiwn, sgetsys, gajets a lot o gyfrinachau gan fois Cymru am weddill y garfan! Un o’r profiadau gorau oedd ffilmio gêm pêl droed mewn Zorb! Doedd Owain ddim yn dal nôl a dwi ddim yn licio colli felly roedd hi’n dipyn o frwydr,” meddai Heledd sy’n wyneb cyfarwydd i wylwyr Tag.

Gyda’r chwaraewyr proffesiynol cawn wybod y cyfan am sut maen nhw’n ymarfer, beth yw’r ymarferion gorau, sut mae gwarchod y corff, sut mae osgoi anaf, sut mae gwella anaf, y bwydydd gorau a'r rhai i'w hosgoi.

Bydd Cic hefyd yn cynnig cyngor i chwaraewyr y dyfodol gyda help meistr y triciau Ash Randall.

Bob wythnos fydd Cic yn rhoi llwyfan i glybiau pêl droed ieuenctid ar draws Cymru ac yn eu herio nhw i wynebu sialens gicio arbennig.

Cic - Bob dydd Gwener - am 5.05yp - Yn dechrau 12 Ionawr 2018

Look out for a great new kids football TV show featuring our Technical Director Osian Roberts