Inspire Wales - Ysbrydoli Cymru
4 August 2014

Inspire Wales - Ysbrydoli Cymru

Increasing Participation in Sport - Cynyddu Cyfranogiad mewn Chwaraeon

Increasing Participation in Sport - Cynyddu Cyfranogiad mewn Chwaraeon

Plaid Cymru has published a discussion paper on increasing sport participation in Wales. It is also conducting a survey on participation in sport and would very much appreciate the responses of grassroots sports clubs.

Mae Plaid Cymru wedi cyhoeddi papur drafod ar gynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon yng Nghymru. Mae hefyd yn gwneud arolwg ar gyfranogiad mewn chwaraeon a byddent yn gwergfawrogi ymatebion clybiau chwaraeon ar lawr gwlad.


To view the survey please see attached media below. Gweler yr arolwg isod.
For further information please contact Catrin Davies. Am wybodaeth pellach cysylltwch â Catrin Davies:

Ymchwilydd i Grwp Plaid Cymru / Research Officer for Plaid Cymru Group

029 2089 8282

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales

Ty Hywel

Bae Caerdydd / Cardiff Bay

CF99 1NA