Hyfforddi yn Gymraeg | Coaching in Welsh
Coaching
29 October 2019

Hyfforddi yn Gymraeg | Coaching in Welsh

Mae Gethin Boore yn esbonio pam ei fod wrth ei fodd yn hyfforddi pêl-droed yn Gymraeg | Gethin Boore explains why he loves coaching football in Welsh

TAKE OUR BILINGUAL COACHING MODULE | CYMERWCH EIN MODIWL HYFFORDDIANT BILINGUAL

Un o fy atgofion pêl-droed cyntaf oedd cerdded trwy ddrws Canolfan pêl-droed Gôl yn fy nghit Cymru ac yn fy esgidiau Umbros, yn barod i chwarae.
Yn llawn cyffro, roeddwn yn awyddus i fod y Ronaldhinio neu’r Kaka nesaf. Roeddwn yn barod i fynd.
Er y cyffro o’r sesiwn gyntaf yna, prin y gwnes i sylweddoli ‘mod i wedi cael fy nysgu drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg.
Fel disgybl Ysgol Glantaf ac aelod o deulu sy’n siarad Cymraeg, mae’r iaith yn rhan o fy hunaniaeth ac mae’n rhywbeth pwysig iawn yn Gôl.


One of my first footballing memories was walking through the doors of the Gol Centre, in my Wales kit and Umbro trainers, ready for action.
Full of excitement, I was determined to be the next Ronaldhinio or Kaka. I was raring to go.
Amid the excitement of that first session, I hardly noticed that it was taught through the medium of Welsh.
As a pupil of Ysgol Glantaf and a member of a Welsh speaking family, the Welsh language has always been a part of my identity and it’s something that’s very important at Gol.

1Gethin-BooreJPG.jpg

Pan o ni’n tyfu i fyny, roeddwn i’n sylweddoli pa mor bwysig oedd yr iaith gan fod pêl-droed yn gêm sydd yn cael ei chwarae ledled y byd, ac mae wedi bod yn anhygoel cael dysgu caru’r gêm drwy fy mamiaith. Mae’n braf cael chwarae rhan yn natblygiad o’r gêm a’r iaith dwi’n ei garu ac mae’n bwysig iawn dangos sut y mae’r Gymraeg yn gallu cael ei ddefnyddio tu allan i’r ystafell ddosbarth, hyd yn oed os nad yw’r plant yn dod o deulu sy’n siarad Cymraeg.
Dwi wir yn gobeithio bydd mwy o dalentau ifanc yn defnyddio’r Gymraeg wrth ddysgu pêl-droed, ac y bydd sêr dwyieithog megis Aaron Ramsey, Ben Davies a Joe Allen yn sefyll i fyny a gwneud llawer dros y iaith yn y dyfodol.

As I grew up I realised how important our language was because football is a global game, and it has been great to learn to love the game through my mother tongue.
I feel sad for many of my friends, who never had the chance to fall in love with football using the Welsh language and I know I’m very lucky.
Now the importance, relevance and significance of the Welsh language is growing and I have the privilege of coaching youngsters who are in the position I once was.
To play a part in the development of the game I love and the language I love is very exciting for me and it’s very important to show how the Welsh language can be used outside of the classroom, even if the kids I’m coaching aren’t from a Welsh speaking family.
I really do hope that more young talents will use Welsh while they learn football, and more bilingual stars like Aaron Ramsey, Ben Davies and Joe Allen will become role models and ambassadors for the language in future.

TAKE OUR BILINGUAL COACHING MODULE | CYMERWCH EIN MODIWL HYFFORDDIANT BILINGUAL