FA Wales Equality and Diversity Audit Survey | Arolwg Archwilio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru
Corporate
9 August 2021

FA Wales Equality and Diversity Audit Survey | Arolwg Archwilio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru

The FA Wales Equality and Diversity Audit Survey is now open!

Football has the power to connect and unite people across the world, whilst changing many peoples’ lives for the better. This is why the Football Association of Wales want to ensure as many people across Wales can take part in this wonderful sport.

To aid in the FAW & FAWT achieving its commitment of making football accessible to all, the association has released an anonymous Equality and Diversity Audit Survey to better understand the current representation of those involved in the game, at all levels.

The short survey comprises of several simple multiple-choice questions. Yet, despite its simplicity, the data collected will be incredibly important for the FAW to identify and tackle any current areas of under-representation or inequality.

Whether you're a player, coach, referee, supporter, or a person who holds multiple roles in football, you too can play your part in improving accessibility across the game by completing the survey below.

The survey will close on Sunday the 5th of September. Diolch for your participation!

CLICK HERE TO TAKE THE SURVEY
ED Survey Welsh.png

Mae Arolwg Archwilio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru nawr ar agor!

Mae gan bêl-droed y pŵer i gysylltu ag uno pobl ledled y byd, yn ogystal â newid bywydau pobl er gwell. Dyna pam mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru eisiau sicrhau fod cymaint o bobl â phosib ledled Cymru yn gallu cymryd rhan yn y gêm anhygoel hon.

Er mwyn helpu CBDC ac YCBDC gyrraedd eu nod o wneud pêl-droed yn hygyrch i bawb, mae’r gymdeithas wedi rhyddhau Arolwg Archwilio Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i gael gwell dealltwriaeth o gynrychiolaeth o’r rheiny sy’n ymwneud â’r gêm ar bob lefel ar hyn o bryd.

Mae’r arolwg byr yn cynnwys amryw o gwestiynau syml, aml ddewis. Ond er ei symlrwydd, bydd y data a gasglwyd yn eithriadol o bwysig i CBDC adnabod a mynd i’r afael ag unrhyw elfennau o dan-gynrychiolaeth neu anghydraddoldeb.

Os ydych chi’n chwaraewr neu hyfforddwr, yn ddyfarnwr, gefnogwr neu berson sydd â sawl rôl mewn pêl-droed, gallwch chwarae rhan i wella mynediad i’r gêm drwy gwblhau ein harolwg isod.

Bydd yr arolwg yn cau ddydd Sul y 5ed o Fedi. Diolch am gymryd rhan!

CYMRYD AROLWG