CYMRU A LLYDAW I ELWA O BARTNERIAETH SYDD WEDI’I HYSBRYDOLI GAN EWRO 2016
8 June 2016

CYMRU A LLYDAW I ELWA O BARTNERIAETH SYDD WEDI’I HYSBRYDOLI GAN EWRO 2016


Mae rhaglen gyfnewid pêl droed gyntaf erioed Cymru ar gyfer chwaraewyr ifanc wedi cael ei datgelu gan Chris Coleman ar gae hyfforddi Cymru yn Dinard, Ffrainc.

Cyhoeddwyd partneriaeth rhwng Ymddiriedolaeth CBDC a’r Ligue De Bretagne De Football yn dilyn sesiwn hyfforddi agored Cymru fore heddiw.

Mae’r rhaglen yn cychwyn ym mis Chwefror 2017 gyda merched dan 15 Llydaw yn dod i Barc y Ddraig i chwarae dwy gêm yn erbyn sgwadiau rhanbarthol Cymru. Yn y cyfamser, bydd bechgyn dan 15 Cymru’n teithio i Lydaw i chwarae yn erbyn y garfan ranbarthol yno a thîm clwb. Yn 2018, bydd y trefniant yn newid gyda merched Cymru’n mynd draw i Ffrainc.

“Mae’r trefniant yma’n golygu y bydd ein cenhedlaeth nesaf ni o sêr yn cael profiad o baratoi ar gyfer y cyfandir a’r gwrthwynebwyr sydd yno o oedran llawer iau nag o’r blaen”, dywedodd Coleman.

“Mae’r rhaglen yma’n ganlyniad gwych i gyfranogiad Cymru yn Ewro 2016. Mae Ymddiriedolaeth CBDC wedi gwneud gwaith gwych yn elwa o hynny. Maen nhw’n deall y bydd y genhedlaeth nesaf yn dod drwodd yn cynhyrchu gwell hyfforddwyr a gwell chwaraewyr. A dyna union bwrpas y rhaglen gyfnewid yma.”
Dywedodd Jean-Claude Hillion, Llywydd LBF:

"I gynghrair, mae hwn yn gyfle prin i sicrhau cytundeb gyda ffederasiwn fel Cymru. Mae’r bartneriaeth yma’n rhan o’n nod datblygu ni ac o fod yn agored.

“Bydd ein swyddogion ni, y chwaraewyr a’r addysgwyr yn elwa o’r profiadau cyfnewid o ansawdd uchel yma o ran chwaraeon, diwylliant ac iaith.

“Yn ddiweddar, rydyn ni wedi meithrin perthynas gyda Tsieina – a nawr Cymru – sy’n dangos bod pêl droed Llydaw yn gweithio’n fyd-eang.”

Hefyd mae disgwyl i Gymru a Llydaw rannu gwybodaeth am raglenni ac athroniaethau hyfforddi.

Dyma Osian Roberts, Is Reolwr Tîm Cenedlaethol Cymru a Chyfarwyddwr Technegol Ymddiriedolaeth CBDC i esbonio:

“Mae’n rhaid i ni ddal ati i godi’r safon wrth baratoi ein chwaraewyr ifanc – nhw ydi’r llinell gynhyrchu ar gyfer ein timau cenedlaethol ni. Rydyn ni wedi gwneud hynny eisoes o ran gwyddoniaeth a seicoleg chwaraeon ac mae’r rhaglen gyfnewid yma’n gam arall eto tuag at greu dyfodol gwell i bêl droed yng Nghymru.”

Mae Cymru a Llydaw wedi llofnodi’r rhaglen gyfnewid am ddwy flynedd ond mae gobeithion ar y ddwy ochr i’r sianel y bydd partneriaeth sy’n cael ei hysbrydoli gan Ewro 2016 yn parhau am gyfnod hir ar ôl hynny.