Cwrs Hyfforddi Pêl-droedwyr Anabl
2 December 2013

Cwrs Hyfforddi Pêl-droedwyr Anabl

10fed a 12fed o Ragfyr 2013


Cynhelir cwrs hyfforddi pêl-droedwyr anabl ar gampws Prifysgol De Cymru Caerllion ar nosweithiau Rhagfyr 10fed a 12fed.

Mae’r cwrs chwe awr yn darparu hyfforddwyr i addasu eu cyrsiau hyfforddi ar gyfer pêl-droedwyr anabl mewn amgylchedd diogel a hwyliog. Caiff hyfforddwyr gymorth a chefnogaeth i ehangu eu profiadau sydd eisieoes ganddyn nhw y maes hwn. Cost y cwrs yw £30.
I gofrestru, bydd angen cwblhau y ffurflen isod a’i dychwelyd gyda’r taliad i

Wesley Bodden,
Canolfan Hamdden Risca,
Heol Pontymason,
Caerffili
NP11 6YY

Neu
[email protected]