CPC Dinas Caerdydd yn cychwyn canolfan mynychu a chwarae newydd i ferched yn unig
25 November 2013

CPC Dinas Caerdydd yn cychwyn canolfan mynychu a chwarae newydd i ferched yn unig

Sesiynau pêl-droed i ferched yn unig yng Nghaerdydd

Sesiynau pêl-droed i ferched yn unig yng Nghaerdydd – Sadyrnau o 9.00 tan 10.00 yn Nhŷ Chwaraeon 2 i rheiny rhwng 7 ac 11 oed.
Bydd y ganolfan yn canolbwyntio ar ddysgu sgiliau newydd i ferched, datblygu eu techneg, gwella ei gallu, cymdeithasu a mwynhau wrth chwarae.

Cost y sesiynau: £3

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Damian ar 07791 182864 yn CPC Dinas Caerdydd, neu ebostiwch [email protected]