CB Cymru/Rhaglen Addysgu Hyfforddwyr UEFA 2013/2014
6 November 2013

CB Cymru/Rhaglen Addysgu Hyfforddwyr UEFA 2013/2014

Mae ffurflenni cais yn awr ar gael i unrhywun sydd â diddordeb i ymgeisio am y Llwybr Addysg Hyfforddwyr CB Cymru/ UEFA

Mae hyfforddwyr da yn rhan hanfodol o’r broses i ddatblygiad pêl-droed yng Nghymru. Maent yn darparu’r wybodaeth sydd ei hangen ar chwaraewyr i lwyddo ar bob lefel ac yn chwarae rhan ganolog yn y broses yn natblygiad ein chwaraewyr ifanc.

P’un a ydych chi am hyfforddi mewn Clwb Proffesiynol ar y brig, Rhaglenni Academi neu ar lefel llawr gwlad ar foreau dydd Sul, mae Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru yn cynnig cyrsiau ar bob lefel drwy gyfrwng ein Rhaglen Addysgu Hyfforddwyr gynhwysfawr gan gynnwys Llwybrau Oed Penodol.

Drwy gyfrwng ein rhaglenni, rydym ni’n datblygu hyfforddwyr drwy gyrsiau technegol, tactegol a meddygol. Caiff pob cwrs ei drosglwyddo gan staff cymwysedig sydd wedi’u hachredu’n llawn. Maent yn cynnig cyngor a chefnogaeth drylwyr a phroffesiynol drwy gydol yr hyfforddiant, gan gynnwys amgylchedd mentora rhagorol ar ba ris bynnag o’r ysgol ddysgu yr ydych arni.

Mae’n rhaglenni mor llwyddiannus fel eu bod yn denu ymgeiswyr o’r tu allan i Gymru gan gynnwys rheolwyr clybiau yn Uwch Gynghrair Lloegr.

Os am wybodaeth llawn am ein Cyrsiau Addysg Hyfforddwyr CBC am y tymor presennol 2013/14, ewch i: FAW/UEFA Licence Courses Page FAW/UEFA Licence Courses Page

Postiwch sylw:
Mae croeso i chi adael unrhyw sylw isod. Byddwn yn sgrinio’r sylwadau cyn eu dangos yn fyw ac yn anfon cadarnhad pan fydd eich sylw yn dderbyniol.


Enw:

Ebost

Sylw:

Cyflwyno Sylw